mono.kultur #15, Taryn Simon: Kaleidoscope Of Entropy